(+30) 2310 546451

Το επιχειρηµατικό σχέδιο (Business Plan) αποτελεί µια λεπτοµερή ανάλυση µιας επιχειρηµατικής λειτουργίας ή του συνόλου των λειτουργιών µιας επιχείρησης και αποσκοπεί να δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα:

  • Σε πόσα χρόνια αναµένεται να αποσβεστεί η επένδυση
  • Αν και πότε τα έσοδα θα υπερβούν τα λειτουργικά έξοδα
  • Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης σε 5 ή 10 χρόνια και να συγκριθεί µε εναλλακτικές επενδύσεις
  • Αν χρειάζεται να αναπροσαρµοσθεί το µέγεθος της µονάδος ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη ή µεγαλύτερη απόδοση

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας μας πατώντας εδώ.