(+30) 2310 546451

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Οργανόγραμμα
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Έντυπα
 • Περιγραφές Καθηκόντων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
 • Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
 • Στόχοι Πωλήσεων
 • Ανάλυση πωλήσεων, σύγκριση με τους στόχους και ανάλυση αποκλίσεων
 • Έντυπα πωλήσεων
 • Κίνητρα bonus - στόχοι Πωλήσεων
 • Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων / γεωγραφικά
 • Προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών
 • Στατιστικά πωλήσεων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Διαδικασίες
 • Έντυπα
 • Εργατική Νομοθεσία
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
 • Σύστημα αμοιβών - κίνητρα παραγωγικότητας
 • Συστήματα αξιολόγησης
 • Τεχνικές βελτίωσης ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας μας πατώντας εδώ.