(+30) 2310 546451

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες ανεύρεσης υποψήφιων στελεχών από τις βάσεις δεδομένων μας αλλά και μετά από προσεκτική αξιολόγησή τους, εξασφαλίζουμε για εσάς την επιλογή στελεχών με επαγγελματικά προσόντα που ταιριάζουν στις απαιτήσεις της κάθε θέσης. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε: Προσέγγιση Ανώτατων Στελεχών, Έρευνα Στελεχών, Έρευνα Προσωπικού, Συμβουλευτική Υποστήριξη Έρευνας Προσωπικού, Συμβουλευτική Υποστήριξη στη Διαδικασία Δημοσίευσης Αγγελιών, Διαδικασία Δημοσίευσης Αγγελιών.

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας μας πατώντας εδώ.