(+30) 2310 546451

Η εταιρία μας αναλαμβάνει:

  • την ενημέρωση
  • τον σχεδιασμό
  • την σύνταξη μελέτης
  • την υποστήριξη και
  • την παρακολούθηση υλοποίησης έργου

για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας μας πατώντας εδώ.