(+30) 2310 546451

Πολυετής εμπειρία, Ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

H εταιρία Α-Συμβουλευτική αποτελεί μια από της μεγαλύτερες εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμεπιρίας στον χώρο, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της παρέχει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ένα μεγάλο εύρως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η εταιρία μας εξυπηρετεί σήμερα ένα αξιόλογο και εκτενές πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα και απαρτίζεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση στο αντικείμενο τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της συνεχούς εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της. Είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των πελατών της με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας μας πατώντας εδώ.